FTK

Termenii de Folosinţă

FasTracKids International, LTD.

Termeni de utilizare a Site-ului

 

Vă mulțumim pentru vizita făcută site-ului nostru FasTracKids International, Ltd. În continuare sunt definiți termenii de utilizare a Site-ului nostru. Utilizând Site-ul nostru, vă exprimați acordul cu toți acești termeni de utilizare. Se consideră ca „utilizare” sub acești termeni de utilizare orice acces direct sau indirect sau vizionare a Site-ului nostru, orice schimb de date cu Site-ul nostru și ceilalți utilizatori ai săi, orice înregistrare pe Site-ul nostru, orice postare, afișare sau comunicare de informații cu Site-ul nostru, și orice alt tip de folosire a Site-ului nostru sau a oricărei părți a acestuia.

În afara situațiilor în care se indică în mod expres alt înțeles, cuvântul „noi” din acești termeni de utilizare se va referi la FasTracKids. Referirile la „Site-ul nostru” din acești termeni de utilizare se vor referi atât la „www.ftk.ro” cât și la “www.fastrackparents.com.

Dacă sunteți francizor, deținător de licență sau dezvoltator regional al nostru deja existent (fiecare denumit „Francizor”) în temeiul unui Acord de Franciză, Acord de Licență, Acord de Master Francizor sau Acord de Dezvoltator Regional (fiecare, denumit „Acord de Franciză”), referirile la „Site-ul nostru” vor include subdomeniile și domeniile naționale ale Francizorilor, și orice alte servicii pentru mesaje și buletine informative, zone de discuție, bloguri, forumuri și facilități de comunicare înrudite de pe Site-ul nostru, menite să vă dea posibilitatea să comunicați cu alți Francizați din sistem, furnizate exclusiv pentru uzul Francizaților noștri (denumite colectiv „Forumul de Franciză”).

Utilizarea permisă a Site-ului nostru

Vă acordăm doar o licență revocabilă non-exclusivă, non-transferabilă, non-cedabilă pentru utilizarea Site-ului nostru în conformitate strictă cu acești termeni de utilizare și cu oricare alte cerințe specificate pe Site-ul nostru.

Proprietate intelectuală

Conținutul Site-ului nostru, inclusiv tot textul scris, grafica, designul, programele, fișierele, informațiile și alte aspecte, precum și toate mărcile înregistrate, mărcile de serviciu și numele înregistrate sunt proprietatea noastră, sau proprietatea furnizorilor noștri de licență, cesionarilor sau a altor proprietari, după caz. Copierea, distribuirea, publicarea sau utilizarea în orice fel a acestor materiale sau a oricărei părți a Site-ului nostru este interzisă. Nu dețineți niciun drept asupra niciunui aspect al Site-ului nostru sau asupra oricăror alte proprietăți ale noastre, cu excepția dreptului limitat de utilizare a Site-ului nostru așa cum se prevede mai sus.

Conturi și înregistrare

Dacă doriți să accesați o porțiune a Site-ului nostru restricționată prin parolă, inclusiv porțiunea pentru părinți sau porțiunea destinată Francizaților de pe Site-ul nostru, fie vă vom atribui un nume de utilizator și o parolă, fie vi se va cere să creați un cont prin înregistrarea unui nume de utilizator unic și a unei parole. Înregistrându-vă, sunteți de acord să ne furnizați informații de înregistrare exacte și complete. Vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate, care descrie ce tip de informații personale colectăm și modul în care le utilizăm. Înregistrarea este strict pentru utilizarea personală de către dumneavoastră.

Nu puteți permite niciunei persoane să utilizeze, pentru niciun motiv, informațiile contului dumneavoastră, inclusiv numele de utilizator sau parola. Nu suntem legal răspunzători pentru nicio pagubă, daună, pierdere sau vătămare cauzată sau legată de furtul, însușirea sau orice abuz sau dezvăluire a informațiilor contului dumneavoastră, inclusiv numele de utilizator și parola. În cazul în care deveniți conștient de sau suspectați utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră, trecută sau în curs, inclusiv numele dumneavoastră de utilizator și parola, aveți obligația de a ne informa imediat.

Ne rezervăm dreptul de a revoca sau suspenda contul dumneavoastră sau posibilitatea de a utiliza sau accesa orice porțiune a Site-ului nostru sau orice secțiune a acestuia pentru nerespectarea acestor termeni de utilizare, a politicii de confidențialitate sau a oricărei alte înștiințări legale de pe Site-ul nostru, pentru încălcarea oricărui drept de autor, a mărcilor înregistrate sau a oricărei alte proprietăți intelectuale, sau pentru orice alt motiv.

Reguli de utilizare a Site-ului

Sunteți singurii responsabili pentru orice act, omisiune sau activitate ce rezultă din sau este legată de utilizarea Site-ului nostru de către dumneavoastră, inclusiv informațiile contului dumneavoastră precum numele de utilizator și parola. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și a oricărui conținut sau informație de pe Site-ul nostru („Conținut”) este supusă tuturor legilor federale și de stat, reglementărilor, statutelor și tratatelor aplicabile ale Statelor Unite ale Americii, precum și legilor, reglementărilor, statutelor și tratatelor externe aplicabile. Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru și a oricărui Conținut să se supună de asemenea următoarelor reguli:

A. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau șterge oricând orice Conținut de pe Site-ul nostru;

B. Nu vi se permite crearea de compilații sau lucrări derivate ale niciunui Conținut de pe Site-ul nostru;

C. Nu aveți dreptul de a șterge, înlocui, ascunde sau modifica în orice alt mod nicio înștiințare de drept de autor sau proprietate, sau termeni de utilizare aflate pe Site-ul nostru.

D. Nu puteți utiliza Site-ul nostru într-un mod ce încalcă orice lege aplicabilă de stat, federală sau externă care reglementează corespondența electronică, transmisiile în facsimil sau solicitările telefonice;

E. Nu aveți dreptul de a interfera sau încerca să interferați cu funcționarea sau funcționalitatea Site-ului nostru;

și

 

F. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că avem dreptul de a dezvălui oricând orice informație, inclusiv orice informație personală pe care o dezvăluiți, necesară supunerii sau satisfacerii oricărei legi sau cereri guvernamentale valide. Aceasta include, fără limite, dezvăluirea de informații legate de orice investigare a activităților ilegale sau criminale bănuite, sau supunerea unui ordin sau mandat judecătoresc.

Copii cu vârsta sub 13 ani

Site-ul nostru este destinat numai utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 13 ani. Nu avem ca scop colectarea de informații de la copii cu vârsta mai mică de 13 ani. În schimb, Site-ul nostru este destinat furnizării de informații și servicii doar adulților care sunt Francizați prospectivi sau existenți, sau sunt părinți sau tutori legali interesați de obținerea, pentru copilul lor, de produse sau servicii oferite de noi, sau au un copil înscris deja într-un program FasTracKids. Site-ul nostru nu se adresează copiilor cu vârsta mai mică de 13 ani, și nu colectăm intenționat informații de la copii sub 13 ani.

Erori

Nu oferim nicio reprezentare, garanție sau clauză ca Site-ul nostru să fie lipsit de erori, viruși sau alte elemente dăunătoare, sau ca orice defect existent pe Site-ul nostru să fie corectat. Nu oferim reprezentarea sau clauza că informațiile disponibile pe sau prin intermediul Site-ului nostru vor fi corecte, precise, actuale sau sigure în orice fel. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând aspectul, funcționalitatea sau Conținutul Site-ului nostru.

Materiale ale Francizaților

Dacă sunteți părinte sau tutore legal interesat de a înscrie un copil într-un program FasTracKids sau de a obține alte produse sau servicii oferite de Francizații noștri, puteți introduce codul poștal și găsi locația unei francize apropiate selectând linkul locației respective. Procedând astfel, veți accesa pagina unui Francizat care operează acea locație („Pagina Francizatului”). Conținutul unei astfel de Pagini a Francizatului este pregătit de către Francizat, nu de către FasTracKids. FasTracKids nu oferă nicio garanție sau reprezentare de niciun fel cu privire la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al oricărei informații conținute de orice Pagină a Francizatului, și FasTracKids nu susține nicio opinie sau informație furnizată de nicio Pagină a Francizatului. FasTracKids nu va fi legal răspunzătoare pentru nicio pagubă sau daună de niciun fel cauzată de astfel de conținut sau informație.

Materiale ale unor terțe părți

A. Conținut. Pot apărea pe Site-ul nostru conținuturi aparținând unor terțe părți, inclusiv reclame și linkuri. Nu oferim nicio garanție sau reprezentare de niciun fel privitoare la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al niciunei informații din conținuturile aparținând terțelor părți, și sunteți de acord că nu vom fi legal răspunzători pentru nicio pagubă sau daună de orice fel decursă dintr-un astfel de conținut sau informație.

B. Site-uri pentru care oferim link. Site-ul nostru poate conține linkuri ale unor site-uri aparținând unor terțe părți care nu sunt controlate sau operate de noi, inclusiv ale altor entități private sau organizații. Vă atragem atenția că urmărind un link spre alt site, deveniți supus termenilor de utilizare și politicii de confidențialitate ale site-ului nou. Orice link este furnizat doar pentru conveniența dumneavoastră, și nu susținem conținutul sau operatorul niciunui site al unei terțe părți. Nu oferim nicio garanție sau reprezentare de niciun fel referitoare la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al niciunei informații conținute de orice site al unei terțe părți, și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio pagubă sau daună de orice fel decursă din conținutul sau informațiile aflate pe un astfel de site.

C. Reclame. Site-ul nostru poate conține reclame sau sponsorizări ale unor terțe părți. Astfel de terțe părți sunt singurele responsabile de asigurarea acurateții și conformității cu legile în vigoare a materialului depus pentru includere pe Site-ul nostru. Sunteți de acord că nu suntem responsabili sau legal răspunzători pentru ilegalitatea sau orice eroare, inacuratețe sau problemă a materialelor deținătorului reclamei sau sponsorului.

Despăgubiri

Sunteți de acord să fiți singurii responsabili pentru menținerea confidențialității informațiilor contului dumneavoastră, dacă există, inclusiv dar nelimitându-se la numele de utilizator și parola dumneavoastră, și pentru activitatea contului dumneavoastră. Sunteți de acord să ne despăgubiți, apărați și considerați nevinovați, pe noi și susținătorii, afiliații, partenerii, agenții, ofițerii, partenerii, directorii, angajații, subcontractorii, succesorii, cesionarii, furnizorii terță-parte de informații și documente, avocații, promotorii și furnizorii de produse și servicii ai noștri (colectiv denumiți „Părți Afiliate”) pentru orice răspundere legală, pierdere, revendicare, pagubă, costuri și cheltuieli inclusiv, fără a se limita la, taxe și costuri legale rezonabile, decurse din sau legate de utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru, activitatea dumneavoastră pentru și prin Site-ul nostru, sau încălcarea de către dumneavoastră a acestor termeni de utilizare, inclusiv a politicii de confidențialitate sau a oricărei alte înștiințări legale de pe Site-ul nostru. Ne rezervăm dreptul de a ne angaja propriii consilieri legali, pe cheltuiala dumneavoastră, precum și a ne asuma sau prelua controlul exclusiv și apărarea în orice problemă în care vi se cer despăgubiri.

Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate, cu modificările periodice posibile, reprezintă parte a acestor termeni de utilizare. Puteți accesa politica de confidențialitate prin Site-ul nostru.

Negarea responsabilității

Utilizarea Site-ului nostru de către dumneavoastră se face pe riscul propriu.  Conținutul site-ului nostru este furnizat „ca atare”.  Sunt negate toate garanțiile, fie explicite sau implicite, inclusiv, fără limitarea la, orice garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un scop anume, orice garanție de titlu, și orice garanție de neîncălcare.  Fără a limita cele mai sus menționate, nu suntem responsabili sau legal răspunzători pentru orice întrerupere, limitare, întârziere, omisiune, eroare, virus, defect, element dăunător, imposibilitatea accesului sau alte probleme cu sau în cadrul Site-ului nostru, inclusiv cele decurse din utilizarea acestuia de către dumneavoastră.

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord ca nici noi, nici Părțile Afiliate să nu fim legal răspunzători pentru orice revendicare de daună, pierdere sau pagubă decurgând sau legată de utilizarea Site-ului nostru de către dumneavoastră sau din acești termeni de utilizare sau din politica de confidențialitate a Site-ului nostru, inclusiv, fără limitarea la, pagube directe, compensatorii, indirecte, speciale, incidente, majore sau punitive.

Niciun sfat sau informație, verbal sau scris, obținut de către dumneavoastră de la noi prin intermediul Site-ului nostru sau prin alte metode, nu va crea nicio clauză, reprezentare sau garanție.

Nu furnizăm Site-ul nostru decât în baza acordului dumneavoastră cu negarea responsabilității descrisă anterior, care reprezintă o parte fundamentală a acestor termeni de utilizare.

Respectarea legii

Sunteți de acord să respectați toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările aplicabile interne și externe privind utilizarea Site-ului nostru și a Conținutului său.

Ne rezervăm dreptul de a investiga plângerile sau încălcările acestor termeni de utilizare raportate, și să luăm orice măsură considerăm potrivită, inclusiv, dar fără limitarea la, raportarea oricărei activități ilegale bănuite către oficiali ai forțelor de ordine, reglementatori sau alte terțe-părți, și dezvăluirea față de astfel de persoane a oricăror informații necesare sau adecvate legate de dumneavoastră.

Legislație aplicabilă, loc de judecată și jurisdicție

Sunteți de acord că orice revendicare sau dispută pe care o aveți, decurgând din sau legată de Site-ul nostru, inclusiv, fără limitare la, folosirea de către dumneavoastră a Site-ului nostru, a Conținutului Site-ului nostru, și/sau a acestor termeni de utilizare, a politicii de confidențialitate, și a oricăror altor înștiințări legale de pe Site-ul nostru, trebuie intentată în termen de un an de la apariția revendicării, sau de la data apariției primei revendicări în cazul unor revendicări multiple, în caz contrar revendicarea sau revendicările vor fi respinse definitiv.

Dacă sunteți Francizor al nostru deja existent, se aplică următoarele:  Acești termeni de utilizare, politica de confidențialitate și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile statului Colorado și legile Statelor Unite ignorând conflictele principiilor legale.  Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a tribunalelor de stat și federale aflate în orașul și districtul Denver, Colorado, pentru toate și orice revendicare legată de acești termeni de utilizare, politica de confidențialitate și Site-ul nostru.

Limitarea răspunderii legale

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord ca noi și Părțile Afiliate să nu fim legal răspunzători pentru orice pierdere, daună, revendicare sau pagubă de orice fel, rezultată în orice mod din (a) orice erori sau omisiuni din Site-ul nostru, (b) indisponibilitatea sau întreruperea Site-ului nostru sau a oricărui aspect al acestuia, (c) utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru, (d) Conținutul Site-ului nostru, și (e) orice utilizare de către dumneavoastră sau oricine altcineva a numelui dumneavoastră de utilizator sau a parolei pentru Site-ul nostru.

Modificări ale acestor termeni de utilizare

Ne rezervăm explicit dreptul de a modifica oricând acești termeni de utilizare, așa că vă rugăm să îi consultați frecvent. Dacă vom face schimbări majore ale acestor termeni de utilizare, acestea se vor regăsi pe această pagină. Utilizarea în continuare a Site-ului nostru constituie acordul față de acești termeni de utilizare revizuiți.

Diverse

Dacă orice dispoziție a acestor termeni de utilizare este considerată, declarată sau pronunțată ca nulă, anulabilă, neîntemeiată, neaplicabilă sau neoperativă din orice motiv, de către orice tribunal de jurisdicție competentă, autoritate guvernamentală sau cu jurisdicție într-o decizie finală necontestată în care dumneavoastră și noi suntem părți, dumneavoastră și noi autorizăm și cerem acestui tribunal sau autoritate guvernamentală să modifice dispoziția considerată nulă, anulabilă, neîntemeiată, neaplicabilă sau neoperativă, pentru a conține astfel de acorduri reduse care să impună obligația maximă permisă de lege astfel încât dispoziția să fie considerată validă, și părțile să fie de acord să fie constrânse de dispoziția modificată.  Considerarea, declararea sau pronunțarea nu va avea efect asupra celorlalte dispoziții din acești termeni de utilizare, care vor rămâne în vigoare.

În măsura în care orice din sau asociat cu Site-ul nostru se află în conflict sau neconcordanță cu termenii de utilizare, termenii de utilizare for avea întâietate. Lipsa punerii în aplicare de către noi a oricărei dispoziții a termenilor de utilizare nu va fi considerată o derogare de la dispoziția respectivă, nici renunțarea la dreptul de a o pune în aplicare.

Nu există nicio relație de asociere în participație, parteneriat, angajare sau agenție între dumneavoastră și noi ca rezultat al acestor termeni de utilizare sau a utilizării de către dumneavoastră a Site-ului nostru.  Dacă sunteți Francizor al nostru deja existent, nimic din termenii de utilizare sau de pe Site-ul nostru nu vă eliberează de sau schimbă obligațiile față de noi din Acordul de Franciză.

Utilizarea internațională

Nu oferim nicio reprezentare a Conținutului Site-ului nostru ca fiind adecvat sau disponibil în locații din afara Statelor Unite, sau a faptului că accesul la Site-ul nostru și furnizarea de informații prin acesta este permis în astfel de locații. Cei care aleg să utilizeze Site-ul nostru din alte locații acționează astfel din proprie inițiativă și sunt răspunzători pentru supunerea față de legile locale.

Mărci înregistrate

FasTracKids și FasTrack sunt mărci înregistrate ale FasTracKids International Ltd.

Date de contact

Pentru întrebări și sugestii privitoare la termenii de utilizare, vă rugăm să ne contactați în oricare din modurile următoare:

 

E-mail:              info@fastrackids.com

Telefon:            +1-888-576-6888 Toll Free in the U.S.

+1-303-224-0200

Poștă:               FasTracKids International, Ltd.

6950 East Belleview Avenue, Suite 320

Greenwood Village, Colorado  80111

Attention: Web Master

Francizați

Următorii termeni de utilizare vi se aplică doar dacă sunteți Francizat al nostru deja existent:

Posturi pe Forumul de Franciză

Forumul de Franciză vă va permite dumneavoastră și altor Francizați să postați, încărcați și afișați informații (fiecare postare de astfel de informație va fi denumită „Postare”). Orice informație încărcată pe Pagina dumneavoastră de Francizat, definită anterior, va fi de asemenea considerată „Postare” și trebuie să se supună cerințelor acestor termeni de utilizare. Sunteți singurii responsabili pentru toate Postările dumneavoastră.

În cazul în care efectuați o Postare, sau o Postare este efectuată prin intermediul oricărui cont al dumneavoastră pe Forumul de Franciză sau în oricare alt loc de pe Site-ul nostru, se va considera că reprezentați și sunteți de acord cu următoarele:

A. Postarea nu conține nicio informație personală care să vă identifice pe dumneavoastră, contul dumneavoastră sau orice alt Francizat, iar în caz contrar acceptați toate consecințele diseminării unor astfel de informații personale;

B. Postarea se conformează acestor termeni de utilizare și celorlalte cerințe formulate pe Site-ul nostru.

C. Postarea nu conține orice altă informație sau conținut pe care noi îl considerăm, la discreția proprie, neadecvat Site-ului nostru, sau despre care credem că s-ar reflecta negativ asupra sistemului de franciză FasTracKids;

D. Postarea nu conține niciun atac personal asupra niciunei persoane sau entități, inclusiv asupra noastră sau oricărui alt Francizat;

E. Informația factuală din Postare, dacă există, este exactă și nu induce în eroare;

F. Postarea se referă doar la spectrul de afacere autorizat prin Acordul dumneavoastră de Franciză, și nu se referă la niciun alt scop de afacere sau comercial;

G. Postarea nu conține nicio informație, grafică sau alt conținut care:

(1) conține un virus sau altă componentă dăunătoare sau care interferă, împiedică sau dăunează în alt mod Site-ului nostru și utilizării plăcute a Site-ului nostru de către orice individ sau entitate;

(2) este abuziv, insultător, răuvoitor, rasist, disruptiv, antisocial, defăimător, amenințător, violent, vulgar, explicit sexual, pornografic, calomniator sau dăunător în alt fel, inclusiv, fără limitarea la, exprimare care atacă, insultă sau degradează grupuri de persoane în baza rasei, orientării sexuale, genului, vârstei, dizabilităților, etniei sau statutului de veteran;

(3) conține informații ilegale; sau

(4) nu are legătură generală sau este în neconcordanță cu orice discuție, subiect sau temă de pe Forumul de Franciză sau orice altă porțiune a Site-ului nostru;

H. Aveți oricare și toate drepturile necesare la și referitoare la Postare și informațiile și conținutul acesteia. În particular, nu aveți dreptul de a posta sau încărca sau transmite în alt mod către Site-ul nostru informații care includ, afișează sau reproduc în orice mod mărci înregistrate, mărci de serviciu, materiale cu copyright, sau alte informații patentate sau secrete comerciale al niciunei terțe părți fără consimțământul prealabil scris al posesorului acestei proprietăți intelectuale, secret comercial sau alte informații patentate;

I. Postarea nu încalcă niciun drept legal, de patent, de proprietate intelectuală, de confidențialitate, contractual sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități;

J. Avem dreptul de a modifica, folosi, șterge, exploata și distribui Postarea în orice mod și la discreția proprie;

K. Nu ni se va cere să vă plătim nicio formă de compensație dumneavoastră sau oricărei alte persoane sau entități pentru exploatarea, distribuirea sau altă utilizare de către noi a Postării dumneavoastră sau a ideilor, conceptelor sau altor informații sau conținuturi din Postare;

L. Oricare și toate Postările vor deveni proprietate doar a noastră și suntem astfel autorizați să folosim Postarea și orice informație conținută de aceasta în întregime sau parțial, oriunde în lume, pentru orice scop, în perpetuitate în sau pe orice mijloc de comunicare, în orice fel, fără nicio compensație către dumneavoastră sau orice altă persoană sau entitate;

M. Nu veți personifica altă persoană sau entitate, inclusiv pe noi sau oricare reprezentant al nostru, și nu veți manipula în alt fel informația din nicio Postare pentru a ascunde originea Postării;

N. Toate Postările se vor supune Acordului dumneavoastră de Franciză și oricăror altor acorduri avute cu noi, precum și Manualelor noastre de Proceduri și altor specificări și standarde; și

O. Nu aveți dreptul de a posta sau încărca sau transmite în alt mod către Site-ul nostru informații ce includ o mare cantitate de conținut repetitiv sau fără scop.

Natura deschisă și în timp real a Forumului de Franciză și a procesului de postare face imposibilă garantarea de către noi a validității și exactității Postărilor Francizaților individuali.  Nu monitorizăm, susținem, edităm sau sortăm toate Postările, deși avem dreptul să o facem la propria discreție.  Postările nu ne reflectă în mod necesar punctele de vedere și opiniile.  Recunoașteți, înțelegeți și sunteți de acord că nu ne vom asuma și nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere legală pentru orice Postare, sau pentru orice revendicare, pagubă, daună sau pierdere rezultată din Postare, sau din utilizarea sau prezența lor pe Forumul de Franciză.

La discreția noastră exclusivă, ne rezervăm dreptul ca oricând și fără limitare să (a) revizuim, edităm, sau ștergem și eliminăm orice Postare a dumneavoastră sau a oricăror altor Francizați, (b) refuzăm să vă permitem dumneavoastră sau altor Francizați să efectueze o Postare, (c) revocăm dreptul dumneavoastră sau al oricăror altor Francizați de a Posta sau de a utiliza porțiunea Site-ului nostru destinată exclusiv Francizaților, și (d) folosim orice metodă sau mecanism necesar pentru a pune în aplicare acești termeni de utilizare, sau orice alte înștiințări legale de pe Site-ul nostru.

Dacă sunteți de părere sau aveți motive să credeți că orice Postare încalcă acești termeni de utilizare sau orice altă înștiințare legală de pe Site-ul nostru, vă rugăm să ne anunțați imediat.

Nu vi se permite colectarea de informații personale ale altor persoane de pe Forumul de Franciză sau fără consimțământul nostru și al lor.  Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru și a Forumului de Franciză se va supune din toate punctele de vedere Acordului dumneavoastră de Franciză și oricăror altor acorduri pe care le aveți cu noi, precum și Manualelor noastre de Proceduri și altor specificații și standarde.

Încălcări ale termenilor de utilizare

Acești termeni de utilizare și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru vor fi considerați ca formând o înțelegere între noi și dumneavoastră. O vină a dumneavoastră în cadrul acestei înțelegeri va fi considerată vină în cadrul Acordului dumneavoastră de Franciză. Dacă alegem să revocăm această înțelegere ca urmare a vinei dumneavoastră, putem alege, la propria discreție, să revocăm Acordul dumneavoastră de Franciză.

Informații personale divulgate voluntar

Orice informație personală pe care o furnizați pe Forumul de Franciză într-o Postare poate fi citită, colectată sau folosită de către alți Francizați, și poate fi utilizată în orice scop, inclusiv pentru a vă trimite comunicări nesolicitate.  Orice informație personală divulgată pe Pagina dumneavoastră de Francizat poate de asemenea să fie citită, colectată sau utilizată, în orice scop, de către orice membru al publicului general.  Nu vă cerem să divulgați informații personale prin Forumul de Franciză sau Pagina dumneavoastră de Francizat, dar, dacă o faceți, putem folosi astfel de informații personale în orice scop.

Nu suntem responsabili pentru nicio informație personală pe care alegeți să o furnizați într-o Postare sau pe Pagina dumneavoastră de Francizat.  Nu oferim nicio garanție pentru siguranța niciunei informații personale furnizate.  Negăm și dumneavoastră sunteți de acord să ne eliberați de orice răspundere legală rezultată din dezvăluirea de către dumneavoastră a informațiilor personale printr-o Postare sau pe Pagina dumneavoastră de Francizat.

Orice Postare sau alte informații furnizate prin intermediul Site-ului nostru poate fi menținută pe perioadă nelimitată.

Colectarea de informații de către Francizați

Ca Francizat existent, puteți primi informații personale de la părinți sau tutori legali interesați de a obține pentru un copil produse sau servicii oferite de noi sau care au un copil deja înscris într-un program FasTracKids, și de la alți membri ai publicului general, prin intermediul Site-ului nostru. Politica de confidențialitate de pe Site-ul nostru stabilește termeni pentru utilizarea și dezvăluirea de către dumneavoastră a unor astfel de informații, și, ca parte colectoare, trebuie să respectați politica de confidențialitate în ceea ce privește toate informațiile de acest tip.

Negarea răspunderii pentru Forumul de Franciză

Forumul de Franciză conține opiniile și punctele de vedere ale altor Francizați, care nu acționează ca angajați sau agenți ai noștri. Nu susținem sau garantăm, și nu suntem responsabili de exactitatea, veridicitatea sau eficacitatea niciunui conținut, informație sau Postare generate de astfel de Francizați.