FTK

OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE FASTRACKIDS

Obiectivele Educaţionale FasTracKids

1. Să Încurajăm o Pasiune de Durată pentru Învăţătură:

Pasiunea de durată pentru învăţătură se naşte dintr-o curiozitatea nestăvilită şi provocări continue. Copiii iubesc FasTracKids® deoarece programele noastre le stimulează gândirea şi le alimentează imaginaţia. Copilul dumneavoastră va avea experienţa succesului şi, drept rezultat, se va strădui să atingă noi culmi educaţionale. Prin implicarea activă în procesul de învăţare, el va dori să afle din ce în ce mai multe lucruri. Această dorinţă se va transforma în pasiunea pentru învăţătură, care va aduce multe succese de-a lungul vieţii educaţionale.
Obiectivele Educaţionale FasTracKids

2. Să Predăm Aplicarea şi Transferul de Cunoştinţe:

O abilitate importantă pentru a avea succes este aceea de a folosi informaţia dobândită în mai multe feluri. FasTracKids vă ajută copilul să înţeleagă mai bine noi concepte şi lumea din jurul lui, nu numai prin memorizarea informaţiei. Copilul dumneavoastră va învăţa să clasifice şi să organizeze noi concepte şi experienţe. Apoi el va aplica această cunoştinţă în situaţii de zi cu zi. Abilitatea unui elev de a primi informaţii şi de a crea conexiuni relevante într-o situaţie nouă demonstrează un înalt nivel de gândire şi acest lucru îl va ajuta la şcoală şi în viaţă.

Obiectivele Educaţionale FasTracKids

3. Să Îmbunătăţim Abilităţile de Comunicare şi Vorbire:

Unii dintre cei mai de succes oameni se laudă cu abilităţile lor de comunicare; curriculum-ul FasTracKids îl ajută pe copilul dumneavoastră să-şi folosească aceste abilităţi la maxim. Fiecare curs se axează pe dezvoltarea abilităţilor de vorbire şi ascultare. De exemplu, în fiecare lecţie, copiii sunt încurajaţi să vorbească în propoziţii complete şi să folosească noi cuvinte. Prin intermediul jocurilor de rol şi al activităţilor de grup, copiii învaţă să negocieze şi să lucreze împreună ca o echipă. Mai mult, în fiecare lecţie, copiii sunt rugaţi să-şi pună ideile într-o prezentare pentru colegii lor. Aceste prezentări sunt înregistrate video pentru a oferi copiilor posibilitatea de a se evalua pe sine, dar şi pe colegii lor. Drept rezultat, copiii pleacă de la FasTracKids cu încredere în sine şi capabili să comunice eficient.

Obiectivele Educaţionale FasTracKids

4. Să Dezvoltăm Gândirea Creativă şi Abilitatea de a Rezolva Probleme:

Abilitatea de a gândi creativ şi de a rezolva probleme este foarte căutată de angajatori. Curriculum-ul FasTracKids promovează o gândire activă şi reactivă prin implicarea copiilor în domenii şi activităţi captivante. Experimentele şi activităţile practice îl vor determina pe copil să-şi folosească abilitatea de a rezolva probleme în mod creativ, gândirea critică şi exprimarea coerentă. Mai mult, copiii au şansa de a lucra împreună pentru a-şi atinge scopurile. Această experienţă îi va oferi copilului dumneavoastră abilitatea şi încrederea necesară pentru a-şi aduce contribuţia în orice echipă şi pentru a putea rezolva orice problemă.

Obiectivele Educaţionale FasTracKids

5. Să Promovăm Abilităţile de Conducere şi Dezvoltare Personală:

Cel puţin o dată în viaţă, copilul dumneavoastră va trebui să ghideze pe alţii şi să fie ghidat la rândul său. FasTracKids îl pregăteşte pentru această situaţie lăsându-l să-şi asume poziţia de lider în jocuri de rol şi în interacţiunile cu grupul de colegi. De asemenea, copiii au şi şansa de a urma pe altcineva şi de a deveni membrii funcţionali ai unei echipe. Grupuri mici de copii vor lua decizii şi se vor ocupa de rezultate în efortul de a-şi atinge obiectivele. Punerea în aplicare a abilităţilor interpersonale şi de conducere îi ajută pe elevi să fie motivaţi în alegerea şi atingerea obiectivelor personale la şcoală şi în viaţă.

Obiectivele Educaţionale FasTracKids

6. Să-i Pregătim pe Copii pentru Şcoală şi pentru Viaţă:

Când copilul dumneavoastră îşi va începe cariera, probabil va lucra pe poziţii care nu s-au creat încă. Copilul dumneavoastră va trebui să gândească creativ pentru a avea succes într-o lume în continuă schimbare. Cursurile FasTracKids oferă un mediu educaţional axat pe copiii şi ghidat de profesori, în care copiii sunt încurajaţi să devină responsabili de propriul proces de învăţare. Includerea unei table interactive, Staţia de Învăţare FasTrack®, le dă copiilor încrederea de a opera şi de a folosi eficient tehnologia. Curriculum-ul nostru îmbină activităţile practice, jocurile de rol, experimentele şi înregistrările video într-o lecţie distractivă şi interactivă. Copilul dumneavoastră îşi va spori încrederea în sine, creându-şi o bază solidă pentru succesul în procesul de învăţare.