FTK

BAZELE EDUCAŢIONALE

Potenţialul de învăţare al copilului dumneavoastră se află în centrul fiecărei experienţe de la FasTracKids®. Instructorii FasTracKids trebuie să participe la un curs de formare în metodologia de predare FasTracKids. După obţinerea certificării, instructorii iau parte la un proces continuu de dezvoltare personală pentru a-şi putea păstra certificarea, primesc informaţii noi despre cele mai bune tehnici şi încurajează fiecare copil să-şi atingă potenţialul. Cursurile de dezvoltare profesională şi seminarile sunt axate pe crearea unui mediu educaţional care să încurajeze procesul de învăţare, bazat pe ideile următorilor teoreticieni:

Jean Piaget:

Instructorii trebuie să înţeleagă etapele de dezvoltare propuse de eminentul cercetător într-ale educaţiei, Jean Piaget. Teoria lui Piaget despre etapele de Dezvoltare Cognitivă este folosită în fiecare program FasTracKids ca un instrument prin care instructorii pot să stimuleze procesul de învăţare al copilului dumneavoastră şi să-l ajute pe acesta să atingă etapele proprii vârstei sale.

Eric Jensen:

Cercetările inovatoare ale lui Eric Jensen asupra procesului de învăţare a creierului îi ajută pe instructori să înţeleagă dezvoltarea cognitivă a copiilor mici. Teoria lui se axează pe modul în care copiii învaţă, prin crearea unui mediu optim care să faciliteze derularea procesului de învăţare. Cartea lui, „Teaching with the Brain in Mind”, oferă profesorilor informaţii despre dezvoltarea neurologică ce are loc atunci când elevilor li se dă un impuls potrivit pentru stimularea dezvoltării creierului. Prin urmare, copilul dumneavoastră va fi implicat în activităţi inedite, ce îmbunătăţesc dezvoltarea creierului.

Benjamin Bloom:

Sistemul FasTrack se bazează pe un mediu centrat pe elev şi pe stimularea procesului de învăţare şi interacţiune. Instructorii sunt antrenaţi să pună întrebări incitante care să-l facă pe elev să gândească. Folosind taxonomia lui Bloom pentru a crea întrebări detaliate, cursurile FasTracKids oferă elevilor şansa de a gândi într-un mod creativ şi critic. Prin folosirea metodelor de anchetă ale lui Bloom, elevii sunt ajutaţi să pună bazele unei fundaţii solide pentru învăţare şi descoperire.

Howard Gardner:

Prin seminarii de dezvoltare profesională şi prin folosirea Evaluării Potenţialului de Învăţare FasTrack®, instructorii noştri devin experţi în adaptarea procesului de învăţare pentru fiecare elev în parte. Bazându-se pe studiul lui Gardner despre stilurile de învăţare, instructorii FasTracKids adaptează fiecare plan de lecţie în funcţie de nevoile elevilor din clasă. Prin folosirea celor opt stiluri de învăţare ale lui Gardner, profesorii pot crea un mediu educaţional potrivit nevoilor unice ale copilului dumneavoastră.

Reggio Emilia

Reggio Emilia este o filozofie educaţională ce vine din Italia de după Al Doilea Război Mondial. Această filozofie promovează respectul pentru copii şi pentru procesul de învăţare. Acest lucru este reflectat în documentarea atentă a muncii copilului. Instructorii FasTrack învaţă despre importanţa documentării. Astfel se creează o modalitatea prin care profesorii şi părinţii pot experimenta ceva din procesul de învăţare prin care trec copiii. De asemenea, acest concept oferă o dovadă concretă a progresului făcut de copii.

FasTracKids îmbină cele mai importante filosofii educaţionale din lumea întreagă pentru a ne asigura că procesul de învăţare al copilului dumneavoastră se desfăşoară în parametrii normali pentru vârsta sa, dar şi că acesta îşi poate atinge potenţialul.